Linda Almqvist

Fastighetsförvaltare och projektledare

linda.almqvist@fyrkanten.se 0510 – 42 50 11

Alf Almqvist

Ägare/VD

alf.almqvist@fyrkanten.se 0510 – 866 91

Fyrkantens Förvaltnings AB
Fabriksgatan 4, 531 60 Lidköping
Tel vxl: 0510-42 50 00