Michaela.johnsson@fyrkanten.se 0510 – 42 50 17

Ida Karlsson

Hyresgästkontakt/Ekonomi Torsdagar och Fredagar

ida.karlsson@fyrkanten.se 0510 – 42 52 50

sofia.tilly@fyrkanten.se 0510 – 42 50 14

Fyrkantens Förvaltnings AB
Fabriksgatan 4, 531 60 Lidköping
Tel vxl: 0510-42 50 00