Kv. Garvaren

På den stora parkeringsplatsen, Garvaren 22, söder om gamla Tändstickan planeras byggnation av bostäder. Här är avsikten att i framtiden kunna erbjuda Lidköpingsborna en unik miljö med hus i klassisk utformning och varma nyanser. Stor vikt ska läggas vid en grön innergård då vi i dagsläget planerar för ett underjordiskt parkeringsgarage. En inspiration till byggnaderna är Filmstaden i Solna där man lyckats med att binda ihop äldre bebyggelse med ny i klassisk stil, se bifogad bild från Filmstaden.

Det går redan nu att anmäla intresse för dessa lägenheter under Intresseanmälan Bostäder

Fyrkantens Förvaltnings AB
Fabriksgatan 4, 531 60 Lidköping
Tel vxl: 0510-42 50 00