Fastighetsförvärv

Vid årsskiftet 2021/2022 tog Fyrkantens Förvaltnings AB över ägandet av fastigheten Pumpen 2 som ligger nere i Västra Hamnen.

Vi ser fram emot att fortsätta förädla denna fastighet.

 

Fyrkantens Förvaltnings AB
Fabriksgatan 4, 531 60 Lidköping
Tel vxl: 0510-42 50 00