Fastighetsförvärv

Vid årsskiftet 2018/2019 tog Fyrkantens Förvaltning AB över ägandet av de fastigheter som man förvaltat sedan 2010. Köpet avsåg åtta fastigheter om totalt 17 500 m2 bestående av lägenheter och lokaler. Dessa bolag har under många år ägts av Kinnegrip AB och då Göran Rosén.

Andra kopplingar som Fyrkanten och familjen Rosén har, är att Fyrkanten sedan tidigare är ägare till ”Doktor Roséns villa”, samt Lovene Dörrfabrik som Roséns var med och grundade.  

Vi ser nu fram emot att fortsätta förädla dessa fastigheter.

Under 2020 förvärvades fastigheten Grepen 7 på Skogvaktarevägen 5. Här har Esska plast sin tillverkning sedan 1966

Fyrkantens Förvaltning AB
Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping
Tel vxl: 0510-42 50 00