Fyrkantens Förvaltning AB
Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping
Tel vxl: 0510-42 50 00